مدیریت پرسنل آموزش درباره ما تماس با ما

تقویم آموزشی
ثبت نام: 4 تا 11 شهریور
شروع كلاسها:  1 مهر
حذف و اضافه: 10 تا 12 مهر
حذف اضطراري: 25 تا 27 آذر
كنترل نهايي: 16 تا 18 دی
ارزشيابي اساتيد: 2  تا 13 دی
پايان كلاسها : 20 دی
امتحانات: 23 دی تا 4 بهمن

تقويم آموزشی نيمسال اول و دوم سال تحصيلی 97-1396...

دانشجویان ممتاز کارشناسی
The first image in a slideshow demo. دانشجویان ممتاز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
نمایش آمار