مدیریت پرسنل آموزش درباره ما تماس با ما

تقویم آموزشی
ثبت نام: 3 تا 10 شهریور
شروع كلاسها:  31 شهریور
حذف و اضافه: 9 تا 11 مهر
حذف اضطراري: 10 تا 12 آذر
كنترل نهايي: 8 تا 10 دی
ارزشيابي اساتيد:  17 آذر تا 5 دی
پايان كلاسها : 19 دی
امتحانات: 22 دی تا 3 بهمن

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-98

دانشجویان ممتاز کارشناسی
The first image in a slideshow demo. دانشجویان ممتاز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
نمایش آمار