مدیریت پرسنل آموزش درباره ما تماس با ما

تقویم آموزشی

 

ثبت نام: 9 تا 16 بهمن 1400           
شروع كلاسها:   23 بهمن 1400
حذف و اضافه: 7  تا 9 اسفند 1400
شروع امتحانات میان ترم 27 فروردین تا 8 اردیبهشت 1401
حذف اضطراري: 7  تا 9 خرداد 1401
كنترل نهايي: 16 تا 17 اسفند 1400
ارزشيابي 16 تا 19 و21 تا 25 خرداد   1401
پايان كلاسها : 25 خرداد 1401
امتحانات: 2  تا 16  تیر 1401

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1400

 

تقویم آموزشی نیمسال اول 1400-1401 ( صرفا نودانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 1400 )

 

اصلاحیه تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

دانشجویان ممتاز کارشناسی
The first image in a slideshow demo. دانشجویان ممتاز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
نمایش آمار