مدیریت پرسنل آموزش درباره ما تماس با ما

تقویم آموزشی

 

ثبت نام: 6 تا 13 شهریور 1400           
شروع كلاسها:   3 مهر 1400
حذف و اضافه: 17تا 19 مهر 1400
شروع امتحانات میان ترم 22 آبان تا 4 آذر 1400
حذف اضطراري: 4 لغایت 6 دی 1400
كنترل نهايي: 26 تا 27 مهر 1400
ارزشيابي 15 لغایت 22 دی 1400
پايان كلاسها : 22 دی 1400
امتحانات: 23 دی تا 7  بهمن 1400

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1400

 

تقویم آموزشی نیمسال اول 1400-1401 ( صرفا نودانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 1400 )

دانشجویان ممتاز کارشناسی
The first image in a slideshow demo. دانشجویان ممتاز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
نمایش آمار