مدیریت پرسنل آموزش درباره ما تماس با ما

تقویم آموزشی

 

ثبت نام: 11تا 15بهمن  99          
شروع كلاسها:   2 اسفند 99
حذف و اضافه: 16تا 18 اسفند 99
شروع امتحانات میان ترم 28 فروردین تا 9 اردیبهشت 1400
حذف اضطراري: 22 لغایت 24 خرداد 1400
كنترل نهايي: 26 تا 27اسفند 99
ارزشيابي 29 خرداد لغایت 2 تیر 1400
پايان كلاسها : -
امتحانات: 10لغایت 24 تیر 1400

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399

 

تقویم آموزشی نودانشجویان سال تحصیلی 1400-1399

دانشجویان ممتاز کارشناسی
The first image in a slideshow demo. دانشجویان ممتاز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
نمایش آمار