مدیریت پرسنل آموزش درباره ما تماس با ما

تقویم آموزشی
ثبت نام: 2 تا  9 شهریور 98
شروع كلاسها:   30 شهریور 98
حذف و اضافه: 13  تا  15 مهر 98
شروع امتحانات میان ترم 18  تا 29 آبان 98
حذف اضطراري: 7  تا  9 دی 98
كنترل نهايي: 10 تا 11 دی 98
ارزشيابي اساتيد:  14 لغایت 20 دی 98
پايان كلاسها : 18 دی 98
امتحانات: 21 دی  تا 2 بهمن 98

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-98

دانشجویان ممتاز کارشناسی
The first image in a slideshow demo. دانشجویان ممتاز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
نمایش آمار