مدیریت پرسنل آموزش درباره ما تماس با ما

تقویم آموزشی
ثبت نام: 5 تا 10 بهمن 98
شروع كلاسها:   12 بهمن 98
حذف و اضافه: 26 تا  28 بهمن 98
شروع امتحانات میان ترم 16 تا 27 فروردین 99
حذف اضطراري: 30 اردیبهشت تا 1خرداد 99
كنترل نهايي: 6 تا 7 خرداد 99
ارزشيابي اساتيد:  20 تا 29 اردیبهشت 99
پايان كلاسها : 21 خرداد 99
امتحانات: 24 خرداد  تا 4 تیر 99

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-98

دانشجویان ممتاز کارشناسی
The first image in a slideshow demo. دانشجویان ممتاز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
نمایش آمار