درباره ما
درباره ماساختمان اصلی اداره آموزش


اداره خدمات آموزشي و تحصيلات تكميلي پرديس از لحاظ سازماني زيرمجموعه حوزه  معاونت علمي پرديس و مكان آن در ضلع جنوبي پرديس و طبقه دوم ساختمان شماره 2 مديريت واقع شده است .

شرح وظايف :

- ارائه خدمات آموزشي به دانشجويان مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري 
- مطالعه و بررسی قوانین و بخشنامه های آموزشی ابلاغی و تفسیر و توجیه آنها جهت بهره برداری
-اجرای مصوبات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی وکمیسیون موارد خاص پرديس و ابلاغ به دانشکده ها
-برقراري مکاتبات لازم در خصوص اصلاح و تغییر سرفصل دروس پیشنهادی و بازنگری دروس
-هماهنگی و انجام مکاتبات با اداره کل خدمات آموزشي دانشگاه تهران و دانشکده های پردیس به منظور حسن انجام امور
- اجرا و نظارت بر مراحل تهیه گزارش فارغ التحصیلی دانشجويان
-انجام و نظارت بركليه امور مربوط به شهريه دانشجويان