گروه گياه پزشكي

 

گروه آموزشی گیاهپزشکی

 

 

 

گروه

مقطع

رشته

مهندسی کشاورزی ...

گرایش

لیست دروس

گروه آموزشی گياهپزشكي

 

کارشناسی


- گياهپزشكي

 

 

  لیست دروس


 

کارشناسی ارشد

 

- حشره شناسي كشاورزي

 

- بيماري شناسي گياهي  


 

-

 

لیست دروس


لیست دروس

 

دکتری

 

- حشره شناسي كشاورزي

 

 

 

 

- بيماري شناسي گياهي  

 

- اكولوژي و كنترل بيولوژيك

- فيزيولوژي و سم شناسي

- بيوسيستماتيك حشرات

- بيوسيستماتيك كنه ها

 

 

- قارچ شناسي و بيماريهاي قارچي گياهان

- ويروس شناسي و بيماريهاي ويروسي گياهان

- پروكاريوتهاي بيماريزاي گياهي

- نماتدشناسي و بيماريهاي نماتدي گياهان

كنترل بيولوژيك بيماريهاي گياهي

 

لیست دروس

 

 

 

 

لیست دروس