گروه مكانيك ماشين هاي كشاورزي

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

 

 

 

گروه

مقطع

رشته

مهندسی کشاورزی ...

گرایش

لیست دروس

گروه آموزشی مكانيك ماشين هاي كشاورزي

 

کارشناسی

 

- مكانيك ماشين هاي كشاورزي

- مكانيزاسيون كشاورزي

 

 

-

 

 

لیست دروس

لیست دروس

 

کارشناسی ارشد

 

- مكانيك ماشين هاي كشاورزي

- مكانيزاسيون كشاورزي

 

-

 

لیست دروس

لیست دروس


 

دکتری

 

- مكانيك ماشين هاي كشاورزي

- مكانيزاسيون كشاورزي

 

-

 

لیست دروس

لیست دروس