امتیازدهی سوابق پژوهشی معرفی شدگان مصاحبه دکتری تخصصی سال 1396
تاریخ گزارش خبر:   1396/04/14


طبق اعلام اداره کل خدمات امور آموزشی دانشگاه ، پيرو اطلاعيه شماره ۳ آزمون دكتري تخصصي سال ۱۳۹۶ در خصوص بررسي مدارك معرفي شدگان مصاحبه آزمون دكتري در سايت سامانه آموزشي، با عنايت به مكاتبات پرديس / ‏دانشكده‬ ها و مراجعه داوطلبان در خصوص عدم بارگذاري سوابق پژوهشي .و درخواست تعيين تكليف وضعيت امتيازدهي، باطلاع مي‌رساند براساس تصميمات متخذه مقرر شد در صورتيكه ليست فعاليت‌ها در فرم رزومه و مشخصات فردي توسط داوطلب درج گرديده ليكن موفق به بارگذاري نشده است و مستندات به همكاران محترم بصورت دستي تحويل گرديده است، مدارك فوق بررسي و امتياز دهي گردد.