انجام ثبت نام 961 در صورت وصول تاييديه و معافيت تحصيلي
تاریخ گزارش خبر:   1396/06/07


پيرو بخشنامه هاي ارسالي در خصوص لزوم كنترل تاييديه تحصيلي مدرك قبلي و وصول معافيت تحصيلي معتبر دانشجويان ذكور مشمول در مقاطع مختلف تحصيلي به استحضار مي رساند ؛. بر اساس هماهنگي انجام شده با مركز فناوري اطلاعات و فضاي مجازي و در سيستم جامع آموزش دانشگاه ، افرادي كه تاييديه تحصيلي مقطع قبلي و يا معافيت تحصيلي آنان دريافت نشده باشد در زمان ثبت نام نيمسال اول سال تحصيلي 97-1396 مجاز به ثبت نام نخواهند بود و سامانه براي ثبت واحد آنان فعال نخواهد شد .