ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۶
تاریخ گزارش خبر:   1396/06/14


بدینوسیله به اطلاع می رساند، ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1396 از تاریخ 19 الی 21 شهریور ماه از طریق سامانه ثبت نام دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران http://reg.ut.ac.ir انجام خواهد شد. پذیرفته شدگان ضروریست برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران مراجعه نمایند .


برای دریافت اطلاعات بیشتر این لینک را ببینید : http://academics.ut.ac.ir/fa/news/4503