قابل توجه پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 1396
تاریخ گزارش خبر:   1396/06/21


پذیرفته شدگان محترم مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 1396 جهت آگاهی از ثبت نام و پرداخت شهریه به سایت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی به آدرس http://utcan.ut.ac.ir قسمت اخبار مراجعه نمایند .


برای دریافت اطلاعات بیشتر این لینک را ببینید : http://utcan.ut.ac.ir/fa/