برنامه ثبت نام غیرحضوری و حضوری "با تاخیر" پذیرفته شدگان آزمون های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد آزمون سازمان سنجش آموزش کشور سال تحصیلی 1396
تاریخ گزارش خبر:   1396/06/21


پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که موفق به ثبت نام غیرحضوری وحضوری در موعد مقرر نشده اند می توانند با مراجعه به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران به آدرس http://academics.ut.ac.ir/fa/news/4542/ نسبت به ثبت نام با تاخیر اقدام نمایند .


برای دریافت اطلاعات بیشتر این لینک را ببینید : http://academics.ut.ac.ir/fa/news