برنامه ثبت نام غیرحضوری و حضوری پذیرفته شدگان با سهمیه استعداد درخشان(بدون آزمون) در مقاطع؛ کارشناسی ارشد و دکتری در سال ۱۳۹۶ دانشگاه تهران
تاریخ گزارش خبر:   1396/06/21


پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از طریق سهمیه استعداد درخشان می توانند برای آگاهی از تاریخ و نحوه ثبت نام حضوری و غیرحضوری به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران مراجعه نمایند .


برای دریافت اطلاعات بیشتر این لینک را ببینید : http://academics.ut.ac.ir/fa