امور مالی دانشجویان

 

قوانین و روند کار در امور مالی

 

1- نحوه پرداخت شهریه بصورت الکترونیکی می باشد ( پرداخت به صورت دستی مورد
قبول نمی باشد)

- در شروع ترم از طریق سیستم جامع آموزش ابتدا انتخاب واحد نموده پس از مشخص شدن مبلغ شهریه از طریق منو شهریه -  پرداخت الکترونیکی -مبلغ مورد نظر را در کادر مبلغ پرداختی وارد نموده سپس بر روی آرم بانک تجارت کلید نمائید.

- شایان ذکر است پرداخت از طریق کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکان پذیر می باشد . (آموزش تصویری پرداخت شهریه به صورت الکترونیکی در سایت قرار دارد.)

2-تسهیلات مالی :

- برای دریافت وام شهریه در ابتدا هر ترم پس از ثبت نام به امور دانشجویی مراجعه نموده و نسبت به درخواست وام خود اقدام نمائید.

 

3-تسویه حساب:

- هنگام صدور مجوز دفاع می بایست دانشجو تمام شهریه خود را پرداخت و تسویه حساب نماید.

- پس از دفاع به اداره امور دانشجویی مراجعه نموده و نسبت به تسویه بدهی و دریافت دفترچه اقساط اقدام نماید پس از دریافت و ارسال دفترچه اقساط از امور دانشجویی و صورتجلسه دفاع به همراه تصویر واریزی ها (از اداره آموزش دانشکده ) از طریق اتوماسیون اداری به اداره کل آموزش پردیس ،دانشجويان با مراجعه به دفتر امور مالي (شهريه)در اداره كل آموزش پرديس، نسبت به تسویه حساب نهایی و دریافت گزارش مالی خود اقدام نمائید.

4-وضعیت شهریه :

-برای بررسی وضعیت مالی از طریق منو اطلاعات جامع آموزش ستون شهریه بر روی گزینه « دارد » یکی از ترم ها کلید نمائید.

- سیستم جامع آموزش ( گلستان ) - آموزش -  اطلاعات جامع آموزش -  ستون شهریه - بر روی گزینه دارد کلید نمائید.


دریافت فایل تصویری پرداخت شهریه

مسئول امور مالی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی     

علی ناصربخت شماره تماس 32220756-026

شرح وظایف: انجام کلیه امور مربوط به شهریه دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی