اثر تغذيه كلسيم سرك بر عملكرد و سلامت دستگاه گوارش مرغ‌هاي مادر گوشتي
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی علوم دامی

نام و نام خانوادگی دانشجو:بهرام سنگ

تاریخ دفاع: 1395/04/01

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم دامي

طبق گزارش آقاي دكتر مجتبي زاغري استاد راهنماي پايان‌نامه آقاي بهرام سنگ دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- علوم دامي (تغذيه طيور) جلسه دفاع تحت عنوان «" اثر تغذيه كلسيم سرك بر عملكرد و سلامت دستگاه گوارش مرغ‌هاي مادر گوشتي» در روز سه شنبه‌ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ ساعت ۸ صبح در محل سالن كنفرانس گروه علوم دامي برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور. سركار خانم دكتر شيرين هنربخش