طراحي و ساخت و ارزيابي پمپ خورشيدي فتوولتاييك براي آبياري مزارع كشاورزي‌
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

نام و نام خانوادگی دانشجو:بهار علي بيك‌

تاریخ دفاع: 1395/04/13

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه خانم بهار علي بيك‌ دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك بيوسيستم تحت عنوان «طراحي و ساخت و ارزيابي پمپ خورشيدي فتوولتاييك براي آبياري مزارع كشاورزي‌» روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۳ ساعت ۹:۳۰ درسالن اجتماعات گروه مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي برگزار خواهد شد.
دكتر محمود اميد به عنوان استاد راهنما
دكتر حسين موسي زاده به عنوان استاد مشاور