براورد معادل انرژي قابل سوخت وساز باسيلوس سوبتيليس در جوجه هاي گوشتي نر
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی علوم دامی

نام و نام خانوادگی دانشجو: مسعود درخشاني

تاریخ دفاع: 1395/04/13

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم دامي

طبق گزارش آقاي دكتر مجتبي زاغري استاد راهنماي پايان‌نامه آقاي مسعود درخشاني ديبا دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- علوم دامي (تغذيه طيور) جلسه دفاع تحت عنوان «" براورد معادل انرژي قابل سوخت وساز باسيلوس سوبتيليس در جوجه هاي گوشتي نر» در روز يكشنبه‌ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۳ ساعت ۹ صبح در محل سالن كنفرانس گروه علوم دامي برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور. جناب اقاي دكتر حسين مروج