بيان و تغييرات ژن‌هاي سم زدا پروانه مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta Meyrik (Lepidoptera: Gelechiidae)
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی گیاهپزشکی

نام و نام خانوادگی دانشجو:آيدين زيبايي

تاریخ دفاع: 1395/04/20

مکان برگزاری: تالار عدل گروه علوم باغباني

طبق اعلام گروه گياهپزشكي جلسه دفاع از رساله آقاي آيدين زيبايي داوطلب احراز دكتري رشته حشره شناسي كشاورزي گرايش فيزيولوژي و سم شناسي شماره دانشجويي عنوان: " بيان و تغييرات ژن‌هاي سم زدا پروانه مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta Meyrik (Lepidoptera: Gelechiidae) در پاسخ به آفتكش ها " راس ساعت ۱۴ يعد از ظهر روز يكشنبه مورخ ۰۴/۲۰ /۹۵ در محل تالار عدل گروه علوم باغباني پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
۱- آقاي دكتر ‌عليرضا بنداني ... - استاد راهنما
۲- آقاي دكتر قدرت اله صباحي ... - استاد مشاور