تدوين استراتژي‌هاي محاسباتي به منظور تلفيق داده‌هاي ترانسكريپتومي ( RNA-Seq ) در پيش بيني‌هاي مبتني
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی علوم دامی

نام و نام خانوادگی دانشجو:محمدحسين بناءبازي

تاریخ دفاع: 1395/06/02

مکان برگزاری: تالار عدل

طبق اعلام گروه علوم دامي جلسه دفاع از رساله آقاي محمدحسين بناءبازي داوطلب احراز درجه دكتري رشته علوم دامي (ژنتيك و اصلاح نژاد دام) تحت عنوان (تدوين استراتژي‌هاي محاسباتي به منظور تلفيق داده‌هاي ترانسكريپتومي ( RNA-Seq ) در پيش بيني‌هاي مبتني بر ژنوم گاو شيري) رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ در محل تالار عدل برگزار خواهد شد.
-استاد (اساتيد) راهنما: جناب آقاي دكتر اردشير نجاتي جوارمي
- استاد (اساتيد) مشاور: جناب آقايان دكتر سيدرضا ميرائي اشتياني و دكتر مصطفي قادري زفره اي و دكتر ايخيده گودوين ايميومورين