اثر تنش خشكي بر رشد، ميزان مواد مؤثره و فعاليت برخي آنزيم ها در كلون هاي انتخابي ترخون (Artemisia dr
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

نام و نام خانوادگی دانشجو:حسن موميوند

تاریخ دفاع: 1395/06/08

مکان برگزاری:  تالار عدل

طبق اعلام گروه علوم باغباني جلسه دفاع از رساله آقاي حسن موميوند داوطلب احراز دكتري رشته علوم باغباني تحت عنوان "ااثر تنش خشكي بر رشد، ميزان مواد مؤثره و فعاليت برخي آنزيم ها در كلون هاي انتخابي ترخون (Artemisia dracunculus L) " روز دوشنبه مورخ 8 /۶ /۹۵ ساعت ۱۰ صبح در محل تالار عدل برگزار خواهد شد. بدينوسيله از همكاران محترم مشروحه ذيل دعوت مي‌شود در جلسه مذكور شركت فرمايند: ۱- دكتر مصباح بابالار و دكتر ليلا تبريزي اساتيد محترم راهنما 2- دكتر مجيد شكرپور و دكتر جواد هاديان اساتيد محترم مشاور