حليل اثرات توسعه‌اي طرح تجهيز و نوسازي باغات انگور در استان همدان
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

نام و نام خانوادگی دانشجو:شبنم سرور اميني

تاریخ دفاع: 1395/06/10

مکان برگزاری: سالن شماره يك (۱)

به پيشنهاد گروه ترويج و آموزش كشاورزي جلسه دفاع از رساله خانم شبنم سرور اميني (Shabnam SarvarAmini ) داوطلب احراز دكتري رشته توسعه كشاورزي تحت عنوان: «تحليل اثرات توسعه‌اي طرح تجهيز و نوسازي باغات انگور در استان همدان (Impact Evaluaction of Vineyard Consolidation in Hamedan province) روز سه شنبه مورخ ‬۹۵/‫۶/‫۱۶‬ ‬‬ ‫ ساعت ۹ صبح در محل سالن شماره يك (۱) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر علي اسدي استاد مشاور: آقاي دكتر خليل كلانتري