مقايسه اثر سيليكات سديم و نانو ولاستونيت تركيب شده با اسيد بوريك در كاهش آبشوئي و بهبود مقاومت زيستي
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

نام و نام خانوادگی دانشجو:مژگان غازان

تاریخ دفاع: 1395/06/13

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

طبق گزارش آقاي دكتر رضا اولادي استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم مژگان غازان دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته حفاظت و اصلاح چوب به شماره دانشجوئي 720493031 جلسه دفاع تحت عنوان :« مقايسه اثر سيليكات سديم و نانو ولاستونيت تركيب شده با اسيد بوريك در كاهش آبشوئي و بهبود مقاومت زيستي چوب صنوبر( populus de ltoids)» در روز شنبه مورخ 95/6/13 ساعت 3-1در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكترداود افهامي سيسي