مطالعه روزنه هاي جانبي لبه تيز و لبه پهن بيضي شكل در رژيم جريان زيربحراني ‌
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

نام و نام خانوادگی دانشجو:فائزه رفيعي فر

تاریخ دفاع: 1395/06/20

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه خانم فائزه رفيعي فر ‌دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي سازه هاي آبي تحت عنوان «مطالعه روزنه هاي جانبي لبه تيز و لبه پهن بيضي شكل در رژيم جريان زيربحراني ‌» روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ ساعت ۸:۳۰ درمحل دفاع تالار دكتر اسداله بيك برگزار خواهد شد.
دكترعليرضا وطن خواه به عنوان استاد راهنما