تأثير سولفات آمونيوم بر رشد، انبارماني و ميزان مواد موثره گياه دارويي مرزه ( Satureja hortensis L. )
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

نام و نام خانوادگی دانشجو:سعيده محتشمي

تاریخ دفاع: 1395/06/27

مکان برگزاری:  تالار عدل

‌طبق اعلام گروه علوم باغباني جلسه دفاع از رساله خانم سعيده محتشمي Saeideh Mohtashami داوطلب احراز دكتري رشته علوم باغباني تحت عنوان "‌ تأثير سولفات آمونيوم بر رشد، انبارماني و ميزان مواد موثره گياه دارويي مرزه ( Satureja hortensis L. ) رقم ساترن" The Effect of Ammonium Sulphate on Growth, Storage and Active Substance of Summer Savory (Satureja hortensis L. cv. Saturnروز شنبه مورخ ۲۷ /۶ /۹۵ ساعت ۱۵ بعدازظهر در محل تالار عدل برگزار خواهد شد.
۱- دكتر مصباح بابالار و دكتر ليلا تبريزي ... اساتيد محترم راهنما
2- دكتر وحيد روشن ... استاد محترم مشاور