پايش و تحليل خشكسالي با استفاده از شاخص هاي سنجش از دور (مطالعه موردي: استان البرز
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی

نام و نام خانوادگی دانشجو:نسرين معظمي

تاریخ دفاع: 1395/06/

مکان برگزاری: كلاس شماره ۱

طبق گزارش جناب آقاي دكتراميررضا كشتكار استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم نسرين معظمي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته همزيستي با بيابان جلسه دفاع تحت عنوان: " پايش و تحليل خشكسالي با استفاده از شاخص هاي سنجش از دور (مطالعه موردي: استان البرز "" در روز يك شنبه مورخ ۲۸/‏۰۶/‏۹۵‬ ساعت ۹ در كلاس شماره ۱ برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكترسعيد حمزه