بسمه تعالي

آيين‌نامه پذيرش دانشجويان غير ايراني در دانشگاه‌ تهران

 

ماده 1- اهداف:

در راستاي توسعه هويت بين‌المللي دانشگاه و فراهم نمودن بستر مناسب براي ادامه تحصيل جوانان مستعد سايركشورها(با تاكيد بر كشورهاي همسايه و جهان اسلام) و بر اساس آيين‌نامه پذيرش دانشجويان غيرايراني در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي جمهوري ‌اسلامي ايران مصوب مورخ 12/2/1385 وزراي محترم علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و آيين‌نامه پذيرش دانشجويان خارجي دانشگاه تهران مصوب جلسه مورخ 21/2/82 شوراي روابط بين‌الملل دانشگاه، اين آيين‌نامه تدوين و پس از تصويب در شوراي منتخب دانشگاه لازم‌الاجرا مي‌باشد

 

 

ماده 2- تعريف دانشجوي غيرايراني:

دانشجوي غير ايراني فردي است كه داراي گذرنامه خارجي بوده و با رواديد تحصيلي وارد كشور مي‌شود.

 

ماده 3- شرايط پذيرش:

 

3-1- داشتن گواهي پايان دوره متوسطه، كارشناسي و كارشناسي‌ارشد با معدل كل حداقل 14 از 20 يا معادل آن به ترتيب براي ورود به دوره‌هاي كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و دكتري.

تبصره 1: پذيرش صرفاً در رشته‌هايي صورت مي‌پذيرد كه اتباع خارجي مجاز به تحصيل آن در دانشگاههاي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند.

تبصره 2: مدرك تحصيلي و ريزنمرات صادره از مدارس و دانشگاههاي خارجي بايد مورد تأييد نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور و يا سفارت كشور متقاضي و وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته و در صورتي كه به زبان انگليسي نباشد به همراه ترجمه رسمي فارسي ارائه گردد.

تبصره 3: مدرك ديپلم صادره از كشور افغانستان براي ورود به دوره كارشناسي بايد ممهور به مهر تأييد وزارت معارف و وزارت امور خارجه افغانستان و همچنين سفارت جمهوري اسلامي ايران در كابل باشد.

تبصره 4: پذيرش داوطلباني كه داراي مدرك كارداني مي‌باشند در دوره‌هاي كارشناسي بلامانع است. تطبيق واحد ها بر عهده گروه آموزشي است.

تبصره 5: پذيرش متقاضياني كه همزمان در هر گونه مؤسسه آموزش عالي يا دانشگاه و يا هر مقطع تحصيلي ديگر در ايران مشغول به تحصيل مي‌باشند ممنوع است.

3-2- داشتن گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار

تبصره 6: در خصوص مدارك هويتي معتبر اتباع كشورهاي افغانستان و عراق به آخرين بخشنامه‌ اداره‌كل امور دانشجويان داخل وزارت متبوع استناد مي‌شود.

 

3-3-توانايي مالي براي پرداخت شهريه تحصيلي دانشگاه و هزينه‌هاي زندگي در تهران

3-4- تسلط كافي به زبان فارسي با ارائه گواهي موفقيت در آزمون زبان فارسي از موسسه لغت نامه دهخدا و مركز آموزش زبان فارسي

تبصره7: متقاضيان حسب نظر موسسه لغت نامه دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي پس از اخذ پذيرش دانشگاه و قبل از شروع دوره تحصيلي، در مركز مذكور و يا ديگر مراكز دانشگاهي، به آموزش زبان فارسي مي‌پردازند.

3-5- داوطلبان بورسيه دولت جمهوري اسلامي ايران علاوه بر مدارك فوق ملزم به ارائه معرفي‌نامه از شوراي بورس دانشجويان غيرايراني وزارت متبوع مي‌باشند.

تبصره8: در مورد بورسيه‌هاي دانشگاه تهران ارائه معرفي نامه از طرف دبيرخانه شوراي بورس دانشگاه الزامي است.

3-6- متقاضي ورود به دوره كارشناسي ارشد و دكترا موافقت پذيرش را از استاد راهنما (براي مقطع دكترا حداقل دانشيار ) كه به تاييد معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي پرديس/ دانشكده/ مركز مستقل مذكور رسيده، به دفتر پذيرش دانشجويان غير ايراني ارائه نمايد.

تبصره 9: دانشجوي غير ايراني در مقطع دكترا در سهميه تعداد پايان نامه هاي استاد راهنما محسوب نمي شود.

 

ماده 4- مدارك لازم:

4-1- فرم درخواست پذيرش تكميل‌شده درسايت دانشگاه .

4-2- سه نسخه تصوير مدارک تحصيلي برابر اصل شده.

4-3- دو نسخه تصوير مدارک هويتي برابر اصل شده.

4-4- يک قطعه عکس جديد.

4-5- رسيد بانکي واريز هزينه بررسي پرونده .

 

ماده 5- نحوه ارائه مدارك:

داوطلبان ابتدا با تكميل فرم درخواست الكترونيكي از حائز شرايط بودن خود اطمينان حاصل كرده و سپس ارسال مدارك لازم از طريق پست سريع يا پست هوايي صورت مي پذيرد.

 

ماده 6- مراحل بررسي مدارك:

6-1- دفتر پذيرش موظف است پس از دريافت مدارك،‌ آنها را بررسي و درصورتي كه داوطلب را حائز شرايط عمومي تشخيص دهد و متقاضي فاقد پذيرش از استاد راهنما باشد، مدارك را از طريق معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي پرديس / دانشكده / مركز براي بررسي تخصصي به دانشكده / گروه آموزشي مربوطه ارسال نمايد.

6-2- معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي پرديس / دانشكده/ مركز موظف است صلاحيت علمي داوطلب را به دفتر پذيرش دانشجويان غير ايراني دانشگاه اعلام نمايد.

تبصره10: دفتر پذيرش در صورت ناكافی بودن صلاحیت علمی داوطلب، می تواند بر اساس نظر پردیس/دانشکده/مركز برای متقاضي "پذیرش مشروط به گذراندن واحدهاي پيش نياز" صادر نماید؛ در اينصورت ادامه تحصيل دانشجو مشروط به گذراندن موفق دروس مذكور حسب مقررات آموزشي دانشگاه خواهد بود. این مدت نباید بیش از سه نیمسال تحصیلی باشد.

 

6-3- پس از وصول نتيجه بررسي تخصصي مدارك، پرونده داوطلب جهت اتخاذ تصميم نهايي در شوراي پذيرش دانشجويان غير ايراني دانشگاه مطرح مي شود.

تبصره11: در صورتي كه حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ارسال مدارك به واحدهاي آموزشي، نتيجه درخواست داوطلبان از پرديس/دانشكده/ مركز به د فتر پذيرش ارسال نشود پرونده داوطلب در شوراي پذيرش مطرح و تصميم‌گيري مي‌شود.

 

6-4- متقاضيان ورود به دوره كارشناسي ارشد و دكترا مي توانند پذیرش اولیه خود را از استاد مورد نظر (براي دكترا داراي مقام دانشياري و بالاتر) كه به تائيد معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي پرديس/ دانشكده/مركز رسيده است، دریافت نموده و با دفتر پذيرش مكاتبه و مدارك خود را به آن اداره ارسال نمايند. دفتر پذيرش موضوع را در شورای پذيرش دانشگاه جهت تصمیم گیری ارائه مینماید. نتیجه تصمیم شورا توسط دفتر پذيرش به دانشجو و واحد مربوطه اعلام می گردد.

6-5- شيوه نامه نحوه رسيدگي به پرونده ها توسط دفتر پذيرش پيشنهاد و با تصويب شوراي پذيرش لازم‌الاجرا خواهد بود.

6-6- در صورتي كه شوراي پذيرش با پذيرش داوطلبان موافقت نمايد مكاتبات لازم توسط دفتر پذيرش با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي صدور مجوز ثبت‌نام و أخذ رواديد تحصيلي پذيرفته‌شده انجام خواهد شد.

 

ماده 7- شوراي پذيرش دانشجويان غيرايراني:

شوراي پذيرش دانشجويان غيرايراني دانشگاه متشکل از معاون آموزش (رئيس شورا)، معاون بين‌الملل، معاون پژوهش، نماينده رياست محترم دانشگاه، مديركل برنامه‌ريزي و همكاريهاي بين المللي و مديرکل خدمات آموزشي دانشگاه (دبير شورا) مي‌باشد. دبيرخانه شورا در اداره‌کل خدمات آموزشي دانشگاه مستقر مي‌باشد.

اين شورا داراي اختيار تام جهت پذيرش دانشجويان خارجي (راسا" و يا پس از كسب نظر پرديس/ دانشكده/ مركز) مي‌باشد.

 

ماده 8- شهريه تحصيلي:

8-1- ميزان شهريه تحصيلي دانشجويان غيربورسيه توسط هيأت امناي دانشگاه تعيين مي‌گردد.

8-2- دانشجوي بورسيه از پرداخت هزينه شخصي معاف مي‌باشد. در صورتي كه سنوات بهره‌مندي از بورس دانشجو تمام شود ولي ادامه تحصيل وي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد سنوات باقيمانده به صورت غيربورسيه و با پرداخت شهريه توسط دانشجو خواهد بود.

تبصره12: هزينه درس پيش نياز (موضوع تبصره 10) توسط سازمان بورس كننده و يا دانشجو پرداخت مي گردد.

8-3- دانشجوي غيربورسيه ملزم مي‌باشد طبق قرارداد آموزشي منعقدشده با دانشگاه نسبت به پرداخت شهريه در موعد مقرر اقدام كند. در غير اين صورت از ادامه تحصيل وي ممانعت به عمل خواهد آمد.

 

ماده 9- ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان:

9-1- مدارك لازم براي ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان به شرح ذيل مي‌باشد:

الف- ارائه مجوز بلامانع بودن تحصيل پذيرفته‌شده توسط اداره‌کل امور دانشجويان داخل وزارت علوم،

تحقيقات وفناوري

ب- دارا بودن رواديد تحصيلي (نوع E)

ج- ارائه گواهي پرداخت علي‌الحساب شهريه اولين نيمسال تحصيلي

د- اصل ديپلم و يا دانشنامه مقطع قبلي، اصل مدارك هويتي و ساير مداركي كه اداره‌كل خدمات آموزشي اعلام مي‌نمايد.

9-2- در صورتي كه پس از ثبت‌نام،‌ گروه آموزشي مربوطه تشخيص دهد دانشجو فاقد تسلط كافي به زبان فارسي است، مرخصي تحصيلي بدون درج در سنوات تحصيلي براي وي جهت آموزش زبان فارسي در موسسه لغت نامه دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي منظور مي‌گردد.

 

ماده 10- مقررات آموزشي:

10-1- دانشجويان غيرايراني مشمول كليه ضوابط و مقررات آموزشي و انضباطي دانشگاه مي‌باشند.

10-2- پس از ثبت‌نام پذيرفته‌شده در دانشگاه، دفتر پذيرش براي صدور پروانه اقامت دانشجويي يكساله با اداره‌كل امور دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكاتبه خواهد نمود. براي تمديد پروانه اقامت و صدور مجوز خروج و مراجعت دانشجويان نيز همين روال طي مي‌شود.

تبصره 13- دانشجو موظف است براي تمديد پروانه اقامت دانشجويي حداقل يك ماه قبل از انقضاي آن به دفتر پذيرش مراجعه نمايد.

10-3- دانشجوي غير ايراني در همان رشته تحصيلي تعيين‌شده مجاز به ادامه تحصيل مي‌باشد و براي تغيير رشته بايد فرايند پذيرش در رشته جديد از ابتدا طي گردد.

10-4- دانشجويان غير ايراني بورسيه و غير بورسيه در صورت وجود امكانات و در صورت تامين هزينه به خوابگاه دانشجويي معرفي مي‌گردند. بيمه خدمات درماني دانشجويان بورسيه رايگان و دانشجويان غير بورسيه غير رايگان خواهد بود.

 

ماده 11-فراغت از تحصيل:

11-1- صدور گواهي فراغت از تحصيل دانشجويان مقطع كارشناسي و صدور مجوز دفاع از پايان‌نامه و رسالۀ دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي مشروط به تسويه حساب كامل شهريه تحصيلي مي‌باشد.

11-2- ارائه دانشنامه و گواهي ريزنمرات به دانش‌آموختگان غيرايراني پس از فراغت از تحصيل با مجوز اداره‌کل امور دانشجويان داخل وزارت متبوع و منوط به أخذ و ارائه رواديد خروج قطعي از پليس مهاجرت و اتباع خارجي انجام مي‌شود.

 

ماده 12- اين آيين‌‌نامه در 12 ماده و 13 تبصره در جلسه مورخ 4/11/1389 شوراي منتخب دانشگاه به تصويب رسيده است.